Polish

The Commons: Dobro wspólne dla kazdego

Translation by 
Spółdzielnia Socjalna Faktoria
Published by 
Faktoria, 2014
Cover art for The Commons: Dobro wspólne dla kazdego

Syntetyczny przegląd historii i teraźniejszosci the commons - "dóbr wspólnych" - jako sposobu zarządzania zasobami (niekoniecznie materialnymi) dla dobra społecznego, nie zaś dla zysku. Autor przytacza przykłady skutecznych systemów dóbr wspólnych, jak też stawia nowe wyzwania, dotyczące zarządzania zasobami w skali globalnej.

W książce zarysowana jest też perspektywa nowej roli państwa - jako strażnika dóbr wspólnych, działającego zgodnie z zasadą pomocniczości.

Licensed under a Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-ShareAlike 3.0 Poland